POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Operatorem Serwisu www.dostawkadowozka.pl oraz administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest firma DDW Krzysztof Montwiłł. z siedzibą przy ul. Zaolziańska 5/14, 02-781 Warszawie.
 2. Dane osobowe są przetwarzane w poniższych celach:
  - realizacji umowy sprzedaży w oparciu o zamówienie złożone w Sklepie,
  - obsługi zwrotów i reklamacji w związku z zawartą umową sprzedaży,
  - rejestracji konta w Sklepie przez Użytkownika Serwisu,
  - w związku z wykorzystaniem danych osobowych w celach marketingowych (na podstawie dodatkowej zgody Użytkownika Serwisu wyrażonej podczas rejestracji konta w Sklepie),
  - w związku z wyrażeniem zgody na subskrypcję (na podstawie dodatkowej zgody Użytkownika Serwisu wyrażonej podczas rejestracji konta w Sklepie) czy dobrowolnym zapisaniem się do newslettera,}
  - w przypadku udzielania komentarzy na stronie Sklepu,
  - w celu prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną,
  - dla potrzeb technicznych i prowadzenia statystyk Sklepu.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do realizacji działań opisanych w pkt. 2
 4. Każdy Użytkownik ma prawo do wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych za pośrednictwem utworzonego w Sklepie konta lub poprzez zgłoszenie odpowiedniej prośby obsłudze Sklepu na adres e-mail: dostawkadowozka@gmail.com przy czym zgłoszenie to powinno zostać wykonane z adresu e-mail użytego podczas rejestracji konta lub złożenia zamówienia.
 5. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.